trongdong
text logo

Phụ nữ Bắc Giang triển khai hiệu quả mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới

Tác giả bài viết: Thu Hằng

Thứ sáu - 04/08/2023 23:36

Bằng nhiều giải pháp, việc làm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng các mô hình, phong trào, cuộc vận động nhằm huy động mọi nguồn lực trong hội viên phụ nữ và Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nổi bật là Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đây được xem là phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hội viên phụ nữ treo các chậu hoa tái chế trên các tuyến đường tự quản.
Hội viên phụ nữ treo các chậu hoa tái chế trên các tuyến đường tự quản.

Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới

Theo đó, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", gồm các tiêu chí: không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Qua triển khai thực hiện các tiêu chí này, Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đến các cấp Hội và hội viên trong tỉnh, phát huy vai trò phụ nữ gương mẫu đi đầu trong thực hiện các mục tiêu cuộc vận động. Đồng thời đóng góp tích cực vào việc chung sức XDNTM tại cơ sở thông qua những việc làm thiết thực như: Hiến đất và góp công sức kiện toàn kiến thiết hạ tầng nông thôn, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, phòng, chống ô nhiễm, trồng hoa tạo cảnh quan nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và xóa đói giảm nghèo,… Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về sự cần thiết hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với XDNTM cũng như hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo nông thôn và phấn đấu đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch".

 
5 1
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phổ biến phân loại xử lý rác tại nguồn cho các hội viên cơ sở

Thực hiện Cuộc vận động, Hội LHPN tỉnh ban hành Hướng dẫn xây dựng mô hình điểm tại địa bàn nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu/khu đô thị (phường/thị trấn); dự thảo nội hàm các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh; qua đó, toàn tỉnh thành lập 41 mô hình với 10.163 thành viên tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức 4.597 cuộc tuyên truyền, tập huấn, truyền thông, hội nghị, tọa đàm, hội thi, sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ môi trường, các tiêu chí "5 không 3 sạch", kiến thức về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...; có 297.857 lượt hội viên phụ nữ tham gia; 209/209 cơ sở lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 296 công trình/hoạt động/phần việc thiết thực, phù hợp góp phần tham gia XDNTM, đô thị văn minh, đến nay đã hoàn thành 116 công trình với tổng trị giá 501,5 triệu đồng.

Cùng đó, các cấp Hội đăng ký giúp đỡ 1.153 hộ gia đình, đạt gia đình "5 không, 3 sạch"; trong đó đăng ký giúp 413 hộ nghèo thoát nghèo; tổ chức các hoạt động giúp 711 hộ được hỗ trợ tiếp cận công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động hàng nghìn hộ tham gia ủng hộ 21.376 m2 đất, tường rào, 2.143 cây ăn quả, cây lấy gỗ và hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa...

 
5 2
Mô hình thu gom phân loại rác tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng Cuộc vận động

Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp nhiều thành phần, nhóm phụ nữ; xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với nhu cầu sở thích chính đáng của hội viên tạo điều kiện cho hội viên thể hiện khả năng và phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng, giúp thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hiệp Hòa Ngô Thị Hồng Uyên chia sẻ: Qua triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với những nội dung tiêu chí phù hợp, mang tính thiết thực, gần gũi liên quan nhiều đến việc hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Thông qua Cuộc vận động đã động viên, hỗ trợ chị em phụ nữ tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình, biết sắp xếp cuộc sống gia đình hợp lý, thực hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình; nâng cao ý thức trách nhiệm cùng với cộng đồng đẩy lùi tệ nạn xã hội. Qua đó, 25 cơ sở Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã đăng ký giúp đỡ 139 hộ gia đình "5 không 3 sạch", với 41 hộ gia đình không đói nghèo, 10 hộ gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, 05 hộ gia đình không bạo lực gia đình; 02 gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, 30 hộ không vi phạm chính sách dân số, 23 hộ sạch nhà, 12 hộ sạch bếp, 24 hộ sạch ngõ.

 
5 3
Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn hội viên phụ nữ huyện Yên Dũng phương pháp xử lý rác thải hữu cơ từ men vi sinh.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Hội LHPN huyện Việt Yên Nguyễn Thị Cúc cũng cho rằng thời gian qua Hội LHPN huyện đã tích cực triển khai và tổ chức tuyên truyền tiêu chí "5 không 3 sạch" đến 100% gia đình hội viên. Kể từ đầu năm đến nay, toàn huyện đăng ký giúp tổng số 90 hộ gia đình đủ tiêu chí "5 không 3 sạch"; trong đó giúp thoát nghèo 32 hộ; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ 55 hộ; giúp trẻ không suy dinh dưỡng 01 hộ, không vi phạm pháp luật 01 hộ; không sinh con thứ ba 01 hộ đạt 112,5% chỉ tiêu đăng ký. Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động thực hiện Chương trình XDNTM, xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" ở cơ sở gặp không ít khó khăn, nguyên nhân cơ bản là do năng lực của một bộ phận cán bộ Hội chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ, thiếu kinh nghiệm công tác tuyên truyền, vận động…

Để tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngụy Thị Tuyến cho rằng trong thời gian tới Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan từ tỉnh đến cơ sở để tăng cường tính liên kết, hỗ trợ cộng đồng dân cư, khuyến khích, tạo cơ chế để phụ nữ chủ động thảo luận những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát hiện các mô hình có hiệu quả, cách làm hay trong XDNTM để kịp thời biểu dương, khích lệ nhằm phát huy vai trò và đóng góp của phụ nữ vào nhiệm vụ XDNTM./.

Nguồn tin: bacgiang.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây