trongdong
text logo

Bắc Giang triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tác giả bài viết: An Nhiên

Thứ năm - 20/07/2023 22:29

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; ưu tiên bố trí nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa.

Đó là mục tiêu trong Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Bắc Giang 3 năm 2024-2026 vừa được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành.

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng đồng bào DTTS&MN bình quân giảm 2,5%/năm


Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng đồng bào DTTS&MN bình quân giảm 2,5%/năm

Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng đồng bào DTTS&MN bình quân giảm 2,5%/năm, trong đó các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) giảm bình quân 3%/năm; phấn đấu có 02 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ 252 hộ làm nhà ở, 1.334 hộ thực hiện chuyển đổi nghề, 3.625 hộ nước sinh hoạt phân tán, đầu tư xây dựng 06 công trình nước sinh hoạt tập trung.

Hoàn thành 30 km đường giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã; xây mới, cải tạo nâng cấp 2 chợ, 3 trạm y tế xã; đầu tư xây dựng 91 công trình thiết yếu tại các xã, thôn bản ĐBKK; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 12 trường; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 7 trường nội trú, bán trú.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng 4 điểm đến du lịch tiêu biểu; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 1 di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; bảo tồn 2 làng, bản truyền thống tiêu biểu của các DTTS; 10 thiết chế văn hóa, thể thao.

Nâng cao chất lượng dân số, tăng cường truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS; thực hiện đầy đủ chế độ, chính đối với người uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN. Tạo điều kiện để đồng bào các DTTS nâng cao nhận thức về pháp luật, từng bước vận dụng pháp luật có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình.

Tổ chức thực hiện 10 dự án thành phần

Theo kế hoạch, tỉnh tổ chức thực hiện 10 dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN bao gồm: 1-Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; 2- Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; 3- Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; 4- Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; 5- Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 6- Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; 7- Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; 8- Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; 9- Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít và ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; 10- Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN.


Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tích cực, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần theo Chương trình theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình bám sát sự chỉ đạo, điều hành của ngành dọc cấp trên; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phát triển KT-XH bền vững vùng đồng bào DTTS&MN. Quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân vùng thụ hưởng chính sách. Giáo dục truyền thống, văn hóa, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, khát vọng tự vươn lên làm giàu chính đáng để thoát nghèo và giảm nghèo bền vững.

Huy động, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Tăng cường phân cấp, trao quyền cho UBND xã, thôn, bản, quyền tự chủ cho cộng đồng trong việc thực hiện các dự án, mô hình phát triển kinh tế. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia đầy đủ của người dân.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án tại cơ sở; khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong tổ chức thực hiện./.

Nguồn tin: bacgiang.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây