trongdong
text logo

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác văn hóa, thể thao và du lịch

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: HP

Thứ năm - 22/06/2023 22:30

Để tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

 Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; thông qua công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân: "Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội" trên tinh thần chủ đề điều hành công tác năm 2023 của Bộ là "Quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm".

Tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); những sự kiện, hoạt động trọng tâm của ngành nhằm góp phần chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu thông điệp tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp; việc tổ chức thực hiện đảm bảo tính kịp thời, khách quan, thiết thực, hiệu quả theo đúng định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung tuyên truyền bám sát Chương trình công tác năm 2023 của Bộ VHTTDL ban hành theo Quyết định số 95/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả, dấu ấn công tác của ngành và của Bộ VHTTDL trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Có phương án tuyên truyền riêng).

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện trọng tâm của Bộ, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật trên phạm vi cả nước.

Tuyên truyền về "Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo".

Tuyên truyền về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng "kiến tạo", "khơi thông" nguồn lực phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; các dự án luật: Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Điện ảnh; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);...

Tuyên truyền về công tác bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các lĩnh vực: bảo tàng, di sản tư liệu, di tích và di sản văn hóa phi vật thể; vai trò của di sản văn hóa - nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội.

Tuyên truyền nâng cao vai trò, nhận thức về thể dục, thể thao. Tuyên truyền về các giải thể thao lớn trong năm (ASIAD, ASIAN Para Games, ASEAN Para Games...).

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, điểm đến phục hồi hoạt động du lịch và giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch.

Tuyên truyền về công tác xây dựng môi trường văn hóa trong đó nhân dân giữ vai trò chủ thể, nâng cao chất lượng thụ hưởng văn hóa của nhân dân./.

Nguồn tin:  dangcongsan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây